Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

LŠLTA HFT (HUNTING FIELD-TARGET) ARBA MEDŽIOKLINIO ŠAUDYMO Į LAUKO TAIKINIUS TAISYKLĖS

2013-05-08

Vilnius

Medžioklinis Field-Target, tai šaudymo rungtis kurioje pneumatiniu ginklu šaudoma į krentančius, metalinius žvėrių siluetus. Pagrindinė rungties užduotis „nukauti“ taikinį vienu šūvių nekeičiant ginklo ir optinio taikiklio nustatymų.

1 straipsnis. Šautuvai

Galima naudoti bet kokio kalibro ir sistemos pneumatinį šautuvą (toliau – šautuvas), kurio sviedinio kinetinė energija neviršija 16,3J.

HFT rungtyje naudojami pneumatiniai ginklai:

1.1 Vienašūviai ir daugiašūviai

1.2 Kalibras nuo 4,5 iki 5,5mm.

1.3 Ginklū tipai:

1.3.1 Spyruokliniai

1.3.2 Kompresiniai ir multikompresiniai

1.3.3 CO2 (anglies dioksido) – angliarūgštės energiją naudojantys šautuvai.

1.3.4 PCP (precharged air rifle) - suslėgto oro energiją naudojantys ginklai.

2 straipsnis. Taikikliai ir priedai

2.1 Taikikliai

2.1.1 Leidžiami bet kokio tipo taikikliai (atviri, optiniai, kalimatoriniai ir t.t) išskyrus taikiklius su įmontuotu tolimačiu ir lazeriniai taikikliai.

2.1.2 Draudžiamos, bet kokio tipo, taikiklių objektyvų diafragmos.

2.1.2 Rungties metu, atlikus pirmąjį šūvį, draudžiama:

Keisti taikiklio didinimą, ryškumą, paralakso reguliavimą

Įjungti, išjungti, reguliuoti taikiklio pašvietimą

Reguliuoti taikiklio pataisų mechanizmus

2.2 Priedai. Leidžiama:

2.2.1 Ginklo diržą tik ginklo pernešimui

2.2.2 Bet kokio tipo kelio ir alkūnės apsaugas

2.2.3 Kilimėlį ar kitą patiesalą (iki 1cm storio) tik tam, kad šaulys neišsipurvintu

2.2 Draudžiama naudoti ir tureti rungties metu:

2.2.1 Šautuvo diržą kaip priemonę skirtą užfiksuoti šaudymo pozicijai. Naudoti buožės kablį.

2.2.2 Specialias šaudymo kelnes ir striukes, kurios padeda užtikrinti stabilesnę šaudymo poziciją.

2.2.3 Gulsčiukus, atstumo matuoklius, vėjo krypties ir greičio matuoklius, atramines kojeles, bet kokio tipo pagalves

2.2.4 Rungties metu reguliuoti šautuvo buožę, uždėti ar nuiminėti papildomus priedus

 3 straipsnis. Varžybų dalyvių kategorijos

Visi varžybų dalyviai skirstomi į kategorijas.


3.1 HFT1 kategorijai priskiriami dalyviai, naudojantys šautuvus, kurių sviedinio kinetinė energija neviršija 16,3 J

3.1.1 PCP (precharged air rifle) - suslėgto oro energiją naudojantys šautuvai.

3.1.2 CO2 (anglies dioksido) – angliarūgštės energiją naudojantys šautuvai.

3.1.3 Kompresiniai ir multikompresiniai šautuvai.


3.2 HFT2 kategorijai priskiriami dalyviai, naudojantys spyruoklinius šautuvus, kurių sviedinio kinetinė energija neviršija 16,3 J

3.3 HFT3 kategorijai priskiriami dalyviai, naudojantys šautuvus, kurių sviedinio kinetinė energija neviršija 7,5 J

3.4 Draudžiama naudoti techniškai netvarkingus ar nesaugius pneumatinius ginklus.

3.5 Šautuvo aukštis nuo vamzdžio ašies iki uokso apačios negali viršyti 150mm.

4 straipsnis. Ginklų testavimas

Varžybų organizatoriai turi teisę tikrinti bet kurį ginklą, kuris naudojamas šaudymo rungtyje. Tai gali būti padaryta prieš, per, ar po varžybų teisėjo ar organizatorių nuožiūra. Sviedinio kinetinės energijos vidurkis negali viršyti kategorijos nustatytų reikalavimų.

4.1 Šautuvo  sviedinio kinetinė energija skaičiuojama pagal formulę:

E=m*v*v/2                                                                      ( formulė 1)

kur:

E - šautuvo  sviedinio kinetinė energija ( J  );

m - sviedinio masė ( kg );

v - sviedinio greitis ( m/s ).

4.2 Sviedinio greitis skaičiuojamas pagal formulę:

v= sqrt(2E/m)                                                                ( formule 2 )

kur:

sqrt - kvadratinė šaknis;

E - šautuvo  sviedinio kinetinė energija (  J  );

m - sviedinio masė ( kg );

v - sviedinio greitis ( m/s ).

4.3 Sviedinio greičiui nustatyti naudojamas chronografas. Patikrinimo metu daromi trys šūviai ir išvedamas sviedinio greičio vidurkis. Šautuvui neatitikus reikalavimų, nurodytų 3 straipsnyje, varžybų dalyvis diskvalifikuojamas. Varžybų dalyviai, kurių šautuvai neišlaikys chronografo testo, galės baigti varžybas neįskatai su tuo pačiu šautuvu, arba jei tik sutiks, su kitu šautuvu (žr.17 straipsnį – Šaudymo linijos nuriodymai), kad palaikytų komandą, kurioje šaudo.

 4.4 Testavimas vyksta su to tipo sviediniu, kurį varžybų dalyvis deklaravo varžybų pradžioje. Deformuoti sviediniai negali būti naudojami testuoti. Šautuvo galingumo patikrinimo metu teisėjas turi teisę pats užtaisyti šautuvą.


5 straipsnis. Sviediniai

Šaudyti galima bet kokiomis švininėmis ar kito minkšto lydinio kulkomis.

6. straipsnis. Teisėjas ir taisyklių aiškinimas

6.1 Prieš kiekvieną šaudymą organizatoriai paskirs teisėją, jei reikės, pavaduotoją ir pagalbininkus.  Jų atsakomybė - taisyklių laikymosi priežiūra, absoliutus saugumas ir vadovavimas per šaudymo varžybas.

6.2 Ginčytinas situacijas sprendžia varžybų teisėjas iš kart po ginčytino šūvio. Iki teisėjo sprendimo taikinio virvės neliečiamos. Teisėjo sprendimas yra galutinis ir neginčytinas.

6.3 Bet kokie atvejai, neįrašyti į darbotvarkę ar nenumatyti taisyklėse, sprendžiami teisėjo nuožiūra.

7 straipsnis. Pagrindiniai varžybų taikiniai

Taikiniai yra metaliniai, įvairių formų, pataikymo zonos 40 mm, 25mm, 15 mm, 10mm. Taikiniai yra krentantys, nukrenta jei yra pataikoma į jo pataikymo zoną. Taikinio pataikymo zonos turi būti apvalios ir nudažytos kontrastingom spalvom. Draudžiami taikiniai su apgaulingomis pataikymo zonomis. Taikinys gali turėti tik vieną pataikymo zoną.

7.1 Taikinių išdėstymas:

7.1.1 Taikiniai su pataikymo zona 10 mm išdėstomi nuo 8 iki 15m

7.1.2 Taikiniai su pataikymo zona 15 mm išdėstomi nuo 8 iki 25m

7.1.3 Taikiniai su pataikymo zona 25 mm išdėstomi nuo 8 iki 35m

7.1.4 Taikiniai su pataikymo zona 40 mm išdėstomi nuo 8 iki 50m

8 straipsnis. Šaudymo trasa                   

8.1 Visoje šaudymo trasoje turi būti ne mažiau kaip 25 taikiniai. Varžybų dalyviai praeina visą šaudymo trasą (išskyrus 16 straipsnį - šaudymo linijos palikimas) eilės tvarka.

8.2 Minimali distancija bet kokiam taikiniui turi būti 8 metrai nuo šaudymo linijos.

8.3 Maksimali distancija bet kokiam taikiniui turi būti 50 metrų nuo šaudymo linijos, HFT3 kategorijai skirti taikiniai išdėstomi iki 35m.

8.4 Galima maksimalių, minimalių ir tarpinių atstumų paklaida iki 10%.

8.5 Taikiniai, kurie pažymėti (skirti) šaudyti stovint ir/arba klūpant, turi būti aiškiai matomi iš visų šaudymo pozicijų atitinkamose takelio vietose (žr. 11 straipsnį  Šaudymas punktai 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3).

8.6 Bendras taikinių skaičius, skirtas šaudyti stovint ir/arba klūpant, neturi viršyti 20% visų taikinių šioje trasoje, jie turi būti paskirstyti kiek įmanoma tolygiau.

 8.7 Šaudymo trasos pavyzdys:

30 taikinių trasoje (4 stovint ir 2 klūpant arba 2 stovint ir 4 klūpant);

40 taikinių trasoje (4 stovint ir 4 klūpant);

50 taikinių trasoje (6 stovint ir 4 klūpant arba 4 stovint ir 6 klūpant).

9. straipsnis.Šūvių eiliškumas

9.1. Tik vienas šūvis leidžiamas į bet kokį vieną taikinį. Šūviai bet kokiame viename takelyje neturi viršyti bendro taikinių skaičiaus šitame takelyje (neskaičiuojami šūviai padaryti saugumui užtikrinti, teisėjo paliepimu ar kai buvo įspėta, kad bus padarytas neįskaitinis šūvis į žemę)

9.2 Jeigu taikiniai sunumeruoti, į taikinius turi būti šaudoma eilės tvarka. Jeigu taikiniai takelyje nesunumeruoti - pirma šaudoma į kairėje esantį taikinį

10. straipsnis.Taškų skaičiavimas

10.1 Už „nukautą“ (nuverstą) taikinį - 2 taškai

10.2 Už pataikymą į taikinio siluetą (buvo girdimas pataikymas, bet taikinys liko stovėti) - 1 taškas

10.3 Nepataikymas į taikinį - 0 taškų

10.4 Šūvis (šūviai) atliktas nesiliečiant žymeklio užskaitomas kaip nepataikymas - 0 taškų

10.5 Šūvis (šūviai) atliktas ne eilės tvarka užskaitomas kaip nepataikymas - 0 taškų

10.6 Tuščias šūvis (buvo girdimas šūvio garsas) užskaitomas kaip nepataikymas - 0 taškų

10.7 Šaudymo rezultatai turi būti taisyklingai ir nedelsant įrašyti į dalyvio kortelę.

11. straipsnis.Šaudymas

11.1 Šaudymo pozicijos

11.1.1 Pozicija gulint. Šautuvo buožės galas (peties atrama) gali liesti žemę.

11.1.2 Klūpant. Klūpant turi būti  3 susilietimo su  žeme taškai  (2 pėdomis ir 1 keliu).  Gale esanti pėda turi būti vienoje linijoje su keliu. Atremtos į koją rankos riešas negali turėti atramos.

11.1.3 Stovint.

11.2 Šaudant iš bet kokios šaudymo pozicijos būtina sąlyga - šaudymo linija, šūvio metu, turi būti tarp šautuvo nuleistuko ir vamzdžio galo.

11.3 Šūvio metu, šaulys, bet kuria kūno dalimi turi liesti žymeklį. Jei šaudymo linijoje žymekliai neįrengti, jų funkcijas atlieka takelio šaudymo vartų dalis prie kurios nėra takelio numerio.

11.4 Šaudant šaulys turi teise remtis pats arba remti savo šautuvą į žymeklį ir į visus natūraliai šaudymo trasoje esančius daiktus: medžius, akmenys ir t.t.

11.5 Šaudymo linijoje gali buti (specialiai pažymėtų) takelių kuriose nurodytos priverstinės pozicijos „stovint“ arba „klūpant“. Varžybų organizatoriai nustato tokių takelių skaičių ir galimybe juose naudotis atramomis.

12 straipsnis. Šaudymo laikas

Bendras laikas vienam takeliui 1 (vieną) minutė pasiruošimui ir papyldomai po 1(vieną) minutė taikiniui takelyje. Laikas pradedamas skaičiuoti nuo momento kai šaulys užima „sėdimą“ poziciją arba poziciją „nuo kelio“. Pozicijoje „stovint“ laikas skaičiuojamas nuo momento kai pažiūrima per taikiklį. Jeigu šūvis padaromas viršijus bendrą takeliui skirto laiko limitą - pataikymas neužskaitomas.

13 straipsnis. Ginčijami rezultatai

Ginčytinas situacijas sprendžia varžybų teisėjas iš kart po ginčytino šūvio. Iki teisėjo sprendimo taikinio virvės neliečiamos. Taikiniai turi būti patikrinti teisėjo ar jo pavaduotojų, jų sprendimas bus galutinis. Bet koks rastas taikinys su defektais turi būti suremontuotas arba pakeistas, tada šaunama dar kartą.

 

14 straipsnis. Baudos

Vienintelė bauda už nesaugų dalyvavimą ar kitą apgaulės formą yra diskvalifikacija.

 

15 straipsnis. Šaudymo linijos palikimas

Varžybų dalyvis gali palikti šaudymo liniją tik gavęs teisėjo leidimą ir esant šioms sąlygoms:


15.1 Savanoriškai palikus šaudymo liniją, rezultatai tame takelyje bus įskaityti.

15.2 Pasitraukti sutaisyti šautuvą, jei jis buvo pavojingas ar jokiu būdu negalėjo šaudyti. Dalyvis gali pakeisti pažeistą dalį ar mechanizmą  teisėjui leidus. Tai neapima optinio taikiklio nulinio taško pakeitimo ar prasto optikos sureguliavimo. Punktas 15.2 taip pat negalioja, jeigu jau buvo pradėta šaudyti.

16 straipsnis. Lygūs rezultatai

16.1 Kai šauliai pretenduojantys į prizines vietas surenka vienodą taškų skaičių, prizines vietas lems papildomas šaudymas. Papildomo šaudymo eiga ir taikinius nustato varžybų teisėjas.Laimes tas kuris surinks daugiau taškų

16.2 Jeigu lygus rezultatai pas šaulius kurie nepretenduoja į prizines vietas, geriausiu skaitomas kuris numušė daugiau tolimų taikinių

 

17 straipsnis. Šaudymo linijos nurodymai

Instruktuoti, šaukti ar kitaip triukšmauti, palaikant savo komandą, varžybų metu draudžiama. Po įsakymo „Nutraukti ugnį!“, laikas sustabdomas, ir varžybų dalyvis privalo saugiai iššauti į žemę, o šautuvas turi būti laikomas vamzdžiu žemyn. Taikytis į taikinius ugnies nutraukimo metu DRAUDŽIAMA. Kai dalyvis nešaudo, šautuvas privalo būti neužtaisytas ir turi būti įjungtas saugiklis.Instruktažas komandos nariams leidžiamas tik komandos viduje, kai kuriais atvejais ir tik teisėjui leidus.

Visi bandomieji šaudymai turi būti tik šautuvų išbandymo zonoje.

Jeigu varžybų dalyvio šautuvo taikiklis arba koks nors kitas mechanizmas sulūš varžyboms prasidėjus, tada galioja šie nurodymai:

17.1 Varžybų dalyvis gali pakeisti šautuvą, o sulaužytas šautuvas bus pašalintas iš varžybų. Pakeistas šautuvas bus patikrintas su chronografu pirmai progai pasitaikius.

17.2 Jei varžybų dalyvio partneris/iai sutiks, dalyvis galės tęsti varžybas dalindamiesi šautuvu su vienu ar daugiau iš jų.

 Bet kuris iš aukščiau išvardintų 17.1 ir17.2  punktų gali būti taikomas tik teisėjui sutikus.

18 straipsnis. Dalyvių amžiaus kategorijos

Šaulių, jaunesnių nei 18 metų, stebėjimas turi vykti pagal teisinius reikalavimus. Už šaulius, jaunesnius nei 18 metų, visus veiksmus atsako ginklo savininkas.

Amžiaus apribojimai,  kurie yra aprašyti aukščiau, gali turėti pakeitimų, jeigu įstatymas pasikeis varžybų sezono metu.

19. straipsnis.Apdovanojimai

19.1 Šauliai užėmę 3 pirmas vietas kiekvienoje kategorijoje apdovanojami medaliais ir šauliai užėmę 5 pirmas vietas kiekvienoje kategorijoje apdovanojami diplomais. Jeigu kategorijoje dalyvauja nuo 4 iki 5 žmonių – medaliais apdovanojamos tik pirma ir antra vietos, jeigu kategorijoje dalyvauja nuo 2 iki 3 žmonių – medaliais apdovanojama tik pirma vieta, o jei kategorijoje dalyvauja tik 1 žmogus – apdovanojimo medaliu nėra.

19.2 Kategorijoje įskaita vykdoma tik esant 4 (keturiems) arba daugiau dalyvių. Jeigu kategorijoje yra mažiau nei 4 (keturi) dalyviai – HFT kategorija sujungiama su HFT2 kategorija. Tokiu atveju, jei į prizinę vietą pretenduoja vienodą taškų kiekį surinkę HFT1 ir HFT2 kategorijų šauliai, pirmenybė (be papildomojo šaudymo) suteikiama HFT2 kategorijos šauliui.

20 straipsnis. Narkotikai, alkoholis ir bendras elgesys

Varžybų, treniruočių, ar renginio metu griežtai draudžiama vartoti alkoholį, narkotikus ar kitas svaiginančias medžiagas.

Taip pat draudžiama dalyvauti varžybose, treniruotėse ar renginiuose žmonėms, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų svaiginančių medžiagų. Užgaulūs žodžiai, keiksmažodžiai ar bet koks asocialus elgesys nebus toleruojama

WFTC 2015

 

paremk-lftsa-banner

 

Member of European Field Target Federation

 

Mus remia:


dussmann-logo

Partneriai:

bait-logo-simple


viskasmedzioklei-logo