Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

LFTSA "Siluetų" taisyklės

 

Siluetų varžybų taisyklės
(Šaudant pneumatiniais šautuvais)

Siluetai - tai gyvūnų: vištos, kiaulės, kalakuto ir avino metalinės figūrėlės. Pneumatinių šautuvų rungtyje jos sumažintos 10 kartų nuo originalaus gyvūnų dydžio. Rungties tikslas – nukauti (eilės tvarka) kuo daugiau siluetų.

Siluetai
Siluetai yra sumontuoti ant stovų. Ant kiekvieno stovo yra po penkis siluetus. Kiekvienas siluetas yra nepriklausomas ir nuo pataikymo nuvirsta.
Siluetų išmatavimai (aukštis/plotis), mm:
Višta – 28,2/33,8
Kiaulė – 36,3/56,6
Kalakutas – 58,4/48,3
Avinas - 67,8/82
Varžybų metu įrengiami 8 šaudymo takeliai. Kiekviename takelyje yra vienas stovas, t.y. šaulys per varžybas turi galimybę nukaut 8x5=40 siluetų.
 

Kategorijos
Pagal ginklo tipą ir galingumą rungtyje dalyvaujantys šauliai skirstomi į tris kategorijas :
S1- kompresiniai, multikompresiniai, CO2 ir PCP ginklai iki 16,2J galingumo
S2- spyruokliniai ginklai iki 16,2J galingumo
S3- kompresiniai, multikompresiniai, CO2, PCP, spyruokliniai ginklai iki 7,5J galingumo


Šaudymo pozicijos
Keturiuose takeliuose šaudoma iš pozicijos „stovint“ (po vieną stovą su: vištomis, kiaulėmis, kalakutais ir avinais) ir keturiuose takeliuose iš pozicijos „nuo kelio“ (po vieną stovą su: vištomis, kiaulėmis, kalakutais ir avinais).
Šaudant iš bet kokios šaudymo pozicijos, turi būti neperžengiama šaudymo linija, kuri šūvio metu turi būti tarp šautuvo nuleistuko ir vamzdžio galo.
Šaudymo pozicijoje „stovint“ šaulys nenaudoja jokių atramų.
Pozicijoje „nuo kelio“ turi būti 3 susilietimo su žeme taškai (2 pėdomis ir 1 keliu). Gale esanti pėda turi būti vienoje linijoje su keliu. Patiesalas gali būti naudojamas tik tam, kad kelias liktų švarus (kelio apsaugos, tvirtinamos ant kelio, yra leidžiamos). Tik pagrindinė ranka gali laikyti šautuvą ir nuo riešo iki pirštų galiukų ji negali būti palaikoma ar sutvirtinama pagalbinėmis priemonėmis.
Takeliuose skirtuose šaudyt stovint gali stovėti stalas ar kita priemonė šautuvo, amunicijos ar kitiems šauliui būtiniems daiktams susidėti.

Siluetų išdėstymas
Siluetų varžybos gali vykti tiek patalpoje, tiek atvirame ore.
Stovai takeliuose sustatomi priklausomai nuo to kokie siluetai sumontuoti ant stovo ir kokiai šaudymo pozicijai yra skirti.
Stovima pozicija:
Vištos – 15m
Kiaulės – 25m
Kalakutai – 30m
Avinai – 35m
Pozicija „nuo kelio“:
Vištos – 18m
Kiaulės – 28m
Kalakutai – 33m
Avinai – 38m

Šaudymo laikas, tvarka ir taškų skaičiavimas
Prieš šaudymo pradžią teisėjas paskelbia (teisėjo komanda „Pasiruošti“) 15s parengties laiką, per kurį šaulys gali užtaisyti šautuvą ir pasirengti rungčiai. Po teisėjo komandos „Ugnis“ šaulys per vienam takeliui/vienam stovui skiriamas 2,5 min. turi iššauti penkis šūvius t.y. vienam siluetui - vienas šūvis. Pirmas šūvis – į pirmąjį siluetą, antras šūvis – į antrąjį ir t.t. Šūvių tvarka – iš kairės į dešinę. Pasibaigus laikui, teisėjas duoda komanda „Stop“ – po šios komandos visi šaudymai nutraukiami.
Pataikymas (kai siluetas nukrito) rungties lentelėje žymimas „X“ (vienas taškas), nepataikymas (kai siluetas lieka stovėti arba yra pasviręs) - „0“. Rezultatus rungties lentelėje fiksuoja kartu takelyje šaudantis šaulys. Kiekvienas ne eilės tvarka nukautas siluetas užskaitomas kaip nepataikymas - „0“.
Pvz.:
Pirmuoju šūviu šaulys nukovė pirmąjį iš kairės siluetą – užskaitomas pataikymas ir atitinkamoje rungties lentelės grafoje žymimas „X“.
Antruoju šūviu nukaunamas trečias siluetas iš kairės (vietoje antro) – nepataikymas į antrąjį siluetą (liko stovėt) užskaitoma kaip „0“, o pataikymas į trečiąjį siluetą (nukautas ne eilės tvarka) irgi užskaitomas kaip „0“.
Trečiuoju šūviu šaulys šauna į ketvirtąjį siluetą, nes trečias – jau nukautas ne eilės tvarka. Jei siluetas nenukaunamas – užskaitomas nepataikymas ir įrašomas „0“.
Šūvis į paskutinį, penktąjį, siluetą netaiklus, tačiau nukaunamas ketvirtasis siluetas. Užskaitomas „0“ penktajam siluetui.
Šiame pavyzdyje šaulys netenka galimybės atlikt penktąjį šūvį ir takelyje surenka 1 tašką.

Šūvis atliktas po teisėjo komandos „Pasiruošti“ ir iki komandos „Ugnis“ užskaitomas kaip šūvis į pirmąjį siluetą ir nepriklausomai nuo to ar siluetas nukautas, į pirmojo silueto grafą įrašomas nepataikymas – „0“.
Šūvis atliktas po teisėjo komandos „Stop“, yra neužskaitomas.
Tuščią/neįskaitinį šūvi, leidus teisėjui, šaulys gali atlikti iki komandos „Pasiruošti“.
Sprendimą dėl šūvio, kuris buvo atliktas iki teisėjo komandos „Ugnis“ ar po jo komandos „Stop“, neįskaitymo priima teisėjas ir apie savo sprendimą informuoja šaulį.

Jei po šūvio nukrito du siluetai (ši taisyklė galioja tik jei papildomai nukrito siluetas, į kurį šaulys dar nešovė) šaulys praneša teisėjui ir nutraukia šaudymą. Po takeliui skirto laiko (2,5 min), kai kiti rungties dalyviai baigia šaudyti, teisėjas privalo pakelti visus stovo siluetus ir sudaryti galimybę šaudymą nutraukusiam šauliui baigti rungtį skiriant 15s pasiruošimui ir po 30s kiekvienam likusiam (nešautam) siluetui.
Pvz.:
Pirmas šūvis – nukautas pirmas siluetas „X“
Antras šūvis – nukautas antras siluetas „X“
Trečias šūvis – nukautas trečias siluetas (įskaitomas trečiajam siluetui „X“) ir tuo pačiu nukrito ketvirtas siluetas (arba penktas). Šaulys praneša teisėjui ir nutraukia šaudymą. Teisėjas, kai kiti rungties dalyviai baigia šaudyti, pakelia visus stovo siluetus. Šauliui skiriama 15s pasiruošimui ir 1min, kad jis galėtų atlikti du šūvius: į ketvirtąjį ir penktąjį siluetą.

Varžybų nugalėtoju (kiekvienoje kategorijoje) skelbiamas šaulys surinkęs daugiausiai taškų.
Esant vienodam rezultatui pirmenybė nustatoma surengus papildomą šaudymą. Per papildomą šaudymą šaulys surinkęs daugiau taškų skelbiamas nugalėtoju. Papildomo šaudymo eigą/tvarką nustato varžybų teisėjas.


Draudžiami priedai:
Specialios šaudymo kelnės ir striukės, kurios padeda užtikrinti stabilesnę šaudymo poziciją, lazeriniai taikikliai, pagalvės, diržai – kaip priedai skirti užfiksuoti šaudymo pozicijai.

Visais klausimais, kurie neaprašyti šiose taisyklėse ar yra ginčytini, sprendimus priima varžybų teisėjas.


 

 

  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo