Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 2024-07-18, 10:11 amŠi tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4 pranešimai(ų) ] 
 Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas 
Autorius Žinutė
Moderatorius

Užsiregistravo: 2010-09-01, 7:37 pm
Pranešimai: 438
Miestas: Vilnius
Standartinė Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
Nuo 2011m kovo 1d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo redakcija.
Pilną Įstatymo tekstą galima rasti čia http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaiesk ... _id=477010 ( Aktuali nuo 2014-07-02)
Mano pastabos išryškintos žalia spalva - yra tik mano įstatymų interpretavimas

Su pneumatiniais ginklais ir jų panaudojimu susiję straipsniai

"37. Pneumatinis ginklas – nešaunamasis ginklas, iš kurio paleidžiamos kulkos ar kitokio sviedinio kryptingas judėjimas atsiranda dėl suspausto oro ar kitų dujų jėgos. "

"46. Šaudykla – vietovė, pritaikyta saugiai šaudyti."

"53. Tiras – statinys, specialiai įrengtas saugiai šaudyti."
-------------------------------------------------------------------------------
Pneumatiniai ginklai pagal jų pavojingumą yra skirstomi į dvi kategorijas:

"5 straipsnis. C kategorijos ginklai
C kategorijai priskiriami:
....
5) pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija viršija 7,5 J;"

"6 straipsnis. D kategorijos ginklai
D kategorijai priskiriami:
...
2) pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J;"


"8 straipsnis. Ginklų registras
1. Visi teisėtai Lietuvos Respublikoje esantys A, B, C kategorijų ginklai Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka registruojami Ginklų registre"

(pastaba: D kategorijos pneumatiniai ginklai neregistruojami)
--------------------------------------------------------------------------------------

"13 straipsnis. Tam tikrų kategorijų ar rūšių ginklų, šaudmenų įsigijimo ir turėjimo reikalavimai
...
2. Medžioklei B ir C kategorijų ilguosius graižtvinius, lygiavamzdžius, pneumatinius ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, turintys galiojantį medžiotojo bilietą, ir subjektai, turintys licenciją nuomoti ginklus, gavę leidimą.

3. Sportui B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti ir laikyti ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai – šaudymo sporto organizacijų nariai ir Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gavę leidimą. Sportui B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis, gavę leidimą, gali įgyti (bet ne pirkti) ir laikyti ir jaunesni kaip 18 metų, bet ne jaunesni kaip 16 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, jeigu jie yra šaudymo sporto organizacijų nariai ir turi rašytinį tėvų ar rūpintojų sutikimą.

9. D kategorijos ginklus, jų šaudmenis be leidimų gali įsigyti ir turėti juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys nuo 18 metų, jais prekiaujančiai įmonei pateikę asmens dokumentus. Sportui D kategorijos pneumatinius ginklus, jų šaudmenis be leidimų gali įsigyti ir turėti fiziniai asmenys nuo 16 metų – šaudymo sporto organizacijų nariai, jais prekiaujančiai įmonei pateikę asmens dokumentus, sporto organizacijos tarpininkavimo raštą ir galiojantį šios organizacijos nario pažymėjimą. Šie ginklai neregistruojami.

(pastaba: C kategorijos pneumatinį ginklą, gavęs leidimą, gali įsigyti asmuo esantis medžiotoju arba šaudymo sporto organizacijos narys)
----------------------------------------------------------------------------------------------

16 straipsnis. Ginklo ir šaudmenų naudotojas

1. Fizinis asmuo jam priklausantį B ar C kategorijos ginklą gali perleisti nuolat naudoti tik kartu gyvenančiam šeimos nariui, turinčiam teisę laikyti ar nešiotis tos kategorijos ginklą. Laikyti ar nešiotis ginklą kartu gyvenantis šeimos narys gali tik nustatyta tvarka gavęs leidimą.

"2. Fizinis asmuo jam priklausantį B ar C kategorijos ginklą jam dalyvaujant gali laikinai perleisti naudoti kitam asmeniui, turinčiam teisę laikyti ir nešiotis tos kategorijos ginklą:
1) medžioklės metu;
2) sportinių varžybų ir pratybų metu;
3) mokymų metu.
...
4. Juridinis ar fizinis asmuo jam priklausančius B ar C kategorijų ginklus, jų šaudmenis turi teisę šaudymo varžybų, pratybų, mokymų metu laikinai perleisti naudoti fiziniams asmenims, prižiūrint treneriui ar kitam atsakingam už saugų šaudymą asmeniui"

(pastaba: leisti naudotis C kategorijos pneumatiniu ginklu, be šaudymo vadovo priežiūros, galima tik asmeniui turinčiam C kat. ginklo leidimą)

papildyta: LGF komentaras http://www.lgf.lt/index.php?-728464955
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Įstatymo keliami reikalavimai asmeniui norinčiam įsigyti C kat. pneumatinį ginklą:
(pastaba: raudonai išryškinti punktai netaikomi pagal šio straipsnio 4 dalį)

17 straipsnis. Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir šaudmenis apribojimai

1. B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų negali įsigyti ir turėti fizinis asmuo:

1) jaunesnis, negu šio įstatymo nustatyto amžiaus;
2) nesantis nepriekaištingos reputacijos;
3) sergantis kai kuriomis ligomis ar turintis fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu;
4) įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar esantis sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo;
5) nenurodęs gyvenamosios vietos;
6) nepateikęs ginklui įsigyti, registruoti, perregistruoti reikalingų dokumentų arba pateikęs sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;
7) neišlaikęs atitinkamo egzamino;
8) neturintis tinkamų sąlygų laikyti ginklą;
9) kuriam dėl ginklo praradimo buvo panaikintas leidimas laikyti ar leidimas nešiotis ginklą, ir nuo to laiko nėra praėję 3 metai;
10) gyvenantis kartu su kitais asmenimis, kurie atitinka šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1–12 punktų nuostatas. Šis punktas netaikomas, jeigu asmuo, norintis įsigyti ginklą ar jį turintis, ginklą įsipareigoja laikyti ar laiko ne savo būste, o kitose tam pritaikytose vietose;
11) apie kurį policija turi duomenų, kad jis kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui. Šiuo atveju policija nurodo atsisakymo išduoti leidimą (panaikinti leidimą) motyvus.
....
4. Šio straipsnio 1 dalies 3, 7, 8 ir 10 punktų nuostatos netaikomos asmenims, norintiems įsigyti ir turėti šio įstatymo 5 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytus ginklus."

(pastaba: pagal šio straipsnio pirmos dalies 8 punktą - C kat. pneumatinio ginklo laikymui nebeturi būti reikalaujamas ginklų seifas, reikalavimai pažymėti mėlynai)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

"26 straipsnis. Ginklų taisymas, ginklų ir šaudmenų perdirbimas
...
2. Lietuvos Respublikoje ginklus, jų pagrindines dalis gali taisyti, perdirbti tik fizinis asmuo ar juridinis asmuo, turintys licenciją taisyti ir perdirbti ginklus."
------------------------------------------------------------------------------------------------

27 straipsnis. Tirų, šaudyklų eksploatavimas
...
4. Veikla, susijusi su tirų ir šaudyklų, kuriuose šaudoma iš šio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų ginklų, eksploatavimu, nelicencijuojama. Asmenys, šaudantys iš šių ginklų, privalo užtikrinti šaudymo saugumą.
papildyta: LGF komentaras http://www.lgf.lt/index.php?-2127978280
---------------------------------------------------------------------------------------

30 straipsnis. Ginklo, šaudmenų savininko, valdytojo, naudotojo pareigos
1. A, B, C kategorijų ginklų, jų šaudmenų savininkas, valdytojas, naudotojas privalo:
....
2) įsirengti tinkamas sąlygas laikyti ginklą, šaudmenis ir laikytis ginklo, šaudmenų laikymo reikalavimų;

3) sudaryti sąlygas kontroliuojančiųjų valstybės institucijų tarnautojams patekti į ginklų, šaudmenų laikymo vietas ir jų reikalavimu pateikti patikrinti ginklą, šaudmenis ir leidimą nešiotis ar leidimą laikyti ginklus, šaudmenis, taip pat ginklo pažymėjimą;

4) teisėsaugos institucijų pareigūnų reikalavimu pateikti ginklus, šaudmenis ir leidimą juos nešiotis ar leidimą laikyti, taip pat ginklo pažymėjimą;
5) ginklus gabenti į kitą vietą (ginklo laikymo vietą, šaudyklą ir kitur) neužtaisytus ir įdėtus į dėklą ar kitą tinkamą daiktą. Šovinys negali būti įdėtas į ginklo vamzdį, o dėtuvė turi būti išimta iš ginklo;
6) nedelsdamas pranešti policijos įstaigai apie ginklo, šaudmenų, leidimo įsigyti ginklus, leidimo nešiotis ar leidimo laikyti ginklą, taip pat ginklo pažymėjimo vagystę ar praradimą ir pateikti prašymą policijos įstaigai dėl leidimo įsigyti ginklus, leidimo nešiotis ar leidimo laikyti ginklą, taip pat ginklo pažymėjimo dublikato išdavimo;
7) perdavęs parduoti ginklą, turimą ginklo pažymėjimą atiduoti subjektui, prekiaujančiam ginklais, per kurį parduodamas ginklas;
8) kreiptis į teritorinę policijos įstaigą dėl leidimo nešiotis ar leidimo laikyti ginklą galiojimo termino pratęsimo prieš pasibaigiant leidimo galiojimo laikui;
9) pasibaigus leidimo nešiotis ar leidimo laikyti ginklą galiojimo terminui, leidimą, ginklą ir šaudmenis kartu su turimu ginklo pažymėjimu nedelsdamas pristatyti laikinai saugoti į teritorinę policijos įstaigą

2. A, B, C kategorijų ginklų, jų šaudmenų savininkui, naudotojui draudžiama:

1) ginklą nešiotis neturint su savimi leidimo jį nešiotis ir ginklo pažymėjimo, jeigu leidime neįrašyti ginklo identifikaciniai duomenys;
2) ginklą gabenti neturint su savimi leidimo jį nešiotis ir ginklo pažymėjimo (jeigu leidime neįrašyti ginklo identifikaciniai duomenys) ar leidimo laikyti ginklus ir ginklo pažymėjimo (jeigu leidime neįrašyti ginklo identifikaciniai duomenys);
3) ginklą nešiotis, gabenti apsvaigusiam nuo alkoholio (0,4 promilės ir daugiau), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Tokiais atvejais ginklą iki ginklo laikymo vietos gali gabenti (jeigu ginklas gabenamas transporto priemone, ginklas gabenamas ne transporto priemonės salone) ginklo savininką, naudotoją lydintis neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo, turintis teisę naudotis tokios kategorijos ginklu;
...
5) nešiotis parengtą šaudyti ginklą (šovinys yra įleistas į šovinio lizdą, revolveris – atlaužtu gaiduku, templinis ginklas – su įdėta strėle ir įtempta temple), išskyrus atvejus, kai tiesiogiai susiklosto aplinkybės, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei;
6) ginklą duoti asmeniui, neturinčiam teisės laikyti ar nešiotis tos kategorijos ir paskirties ginklus (šis reikalavimas netaikomas mokant asmenis naudotis ginklu per šaudymo varžybas, pratybas, mokymus);
....
8) sudaryti kliūtis kontroliuojančiųjų institucijų pareigūnams apžiūrėti ginklus, šaudmenis, jų laikymo vietas ir ginklų, šaudmenų įsigijimo, laikymo, apskaitos dokumentus.31 straipsnis. D kategorijos ginklo savininko pareigos

1. D kategorijos ginklo savininkas privalo:
....
2) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti teritorinę policijos įstaigą apie kitam asmeniui perduotą naudoti D kategorijos ginklą, nurodydamas ginklo markę, modelį, numerį ir asmens, kuriam perduotas naudoti ginklas, vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą;
3) ginklą gabenti (transportuoti) į kitą vietą (ginklo laikymo vietą, šaudyklą ir kitur) neužtaisytą, įdėtą į dėklą ar kitą tinkamą daiktą. Šaudmenys negali būti sudėti į ginklo vamzdį, o dėtuvė turi būti išimta iš ginklo;
4) užtikrinti saugų ginklo ir šaudmenų laikymą, kad kiti asmenys juo negalėtų pasinaudoti;
....
2. D kategorijos ginklo savininkui draudžiama:

1) ginklą ar šaudmenis perduoti naudoti be priežiūros asmenims, neturintiems 18 metų, o naudojant sportui, – asmenims, neturintiems 16 metų;
2) nešiotis D kategorijos ginklą, išskyrus gynybinio pobūdžio elektros šoko įtaisus, dujinius ginklus;
3) ginklą nešiotis ar gabenti apsvaigusiam nuo alkoholio (0,4 promilės ir daugiau), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Tokiais atvejais ginklą iki ginklo laikymo vietos gali gabenti (jeigu ginklas gabenamas transporto priemone, ginklas gabenamas ne transporto priemonės salone) ginklo savininką, naudotoją lydintis neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo, turintis teisę naudotis tokios kategorijos ginklu.
-------------------------------------------------------------------------------------------

32 straipsnis. Ginklų, šaudmenų laikymas ir saugojimas

1. Ginklus ir šaudmenis leidžiama laikyti asmenims, turintiems licencijas gaminti, taisyti ir perdirbti, prekiauti, importuoti, eksportuoti ginklus ir šaudmenis, eksploatuoti tirus, šaudyklas, nuomoti ginklus ir šaudmenis arba leidimus juos nešiotis ar leidimus laikyti. D kategorijos ginklai laikomi ir nešiojami be leidimų.

2. Leidimas nešiotis ar leidimas laikyti ginklus suteikia teisę įsigyti šaudmenų tik tam ginklui, kuris nurodytas leidime ar ginklo pažymėjime, ir juos nešiotis ar laikyti. Leidimas nešiotis ir leidimas laikyti ginklus, šaudmenis išduodamas 5 metams.

_________________
Aš jau nebe toks jaunas, kad viską žinočiau....


2011-03-04, 11:04 am
Aprašymas
Moderatorius

Užsiregistravo: 2010-09-01, 7:37 pm
Pranešimai: 438
Miestas: Vilnius
Standartinė Re: Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstat
37 straipsnis. Pavienių ginklų įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš jos, gabenimas tranzitu per Lietuvos Respubliką


1. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, gabenti tranzitu per Lietuvos Respubliką teisėtai įgytus B, C, D kategorijų ginklus, jų šaudmenis, jų dalis, taip pat visų kategorijų kolekcinius pavienius ginklus, nustatyta tvarka gavę Policijos departamento ar teritorinės policijos įstaigos leidimą. Be šio leidimo galima įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, gabenti tranzitu per Lietuvos Respubliką senovinius ginklus, vieną D kategorijos ginklą ir pneumatinio ginklo šaudmenis. Be leidimo taip pat galima išvežti B, C, D kategorijos ginklus, jų šaudmenis, jų dalis, kurie su Policijos departamento leidimu buvo laikinai (ne ilgiau kaip 24 mėnesiams) įvežti į Lietuvos Respubliką jų tinkamumui nustatyti, eksponuoti, taisyti, laikinai sandėliuoti, medžioklės ar sporto tikslais, arba laikinai (ne ilgiau kaip 24 mėnesiams) išvežti B, C, D kategorijos ginklus, jų šaudmenis, jų dalis iš Lietuvos Respublikos jų tinkamumui nustatyti, eksponuoti, taisyti, laikinai sandėliuoti, medžioklės ar sporto tikslais, su sąlyga, kad fizinis ar juridinis asmuo pagrindžia, kad šie ginklai jiems teisėtai priklauso, ir tai, kad ginklai, jų šaudmenys, jų dalys šiam tikslui išvežami laikinai.
(pastaba: Nusipirkus užsienyje vieną D kategorijos pneumatinį ginklą galima jį atsivežti į Lietuvą. Registruoti atsivežto ginklo nereikia. http://www.lgf.lt/index.php?887623522)


2. Fiziniai asmenys pavienius ginklus, jų šaudmenis medžioklės ar sporto tikslais gali įvežti į Lietuvos Respubliką ar išvežti iš jos turėdami Europos šaunamojo ginklo leidimą ir dokumento, patvirtinančio atvykimo tikslą, kopiją. Be to, fiziniai asmenys turi teisę įvežti iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos Respubliką B, C, D kategorijų pavienius ginklus, jų šaudmenis, taip pat visų kategorijų kolekcinius pavienius ginklus, turėdami Policijos departamento ar teritorinės policijos įstaigos išduotą išankstinį sutikimą dėl ginklų ir (ar) šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką, ir išvežti juos iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę, turėdami tam Policijos departamento ar teritorinės policijos įstaigos išduotą leidimą. Policijos departamentas ar teritorinė policijos įstaiga leidimą vežti ginklus ir (ar) šaudmenis išduoda po to, kai gauna Europos Sąjungos valstybės narės išankstinį sutikimą dėl ginklų ir (ar) šaudmenų įvežimo. Šių išankstinių sutikimų ar leidimų nereikia, kai vežami senoviniai ginklai.
...
6. Įvežamų į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos, gabenamų tranzitu per Lietuvos Respubliką pavienių ginklų skaičius negali viršyti 3 vienetų vienam asmeniui, 500 vienetų šaudmenų vienam įvežamam ar turimam to paties kalibro ginklui. Sportui (varžyboms, treniruotėms) įvežamų į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos ginklų, šaudmenų skaičius neribojamas.
....
8. Juridiniai asmenys, turėdami Policijos departamento išduotą leidimą, gali laikinai įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ginklus, šaudmenis tik sportui (varžyboms, treniruotėms).

9. Asmenys pavienius ginklus Lietuvos Respublikoje iš vienos vietos į kitą gali gabenti be leidimo laikydamiesi ginklų gabenimo reikalavimų.

10. Tvarką, reglamentuojančią pavienių B, C, D kategorijų ginklų, jų šaudmenų įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš jos, vežimą Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie ginklų gabenimą užsienio valstybėms pateikimą, nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
----------------------------------------------------------------------------------------

Šis straipsnis bus aktualus turintiems C kat. pneumatinio ginklo leidimą

40 straipsnis. Leidimų nešiotis ir leidimų laikyti ginklus, šaudmenis panaikinimas

1. Leidimai nešiotis ir leidimai laikyti B, C kategorijų ginklus ir šaudmenis panaikinami:

1) ginklą turinčio asmens prašymu;
2) mirus leidimą turėjusiam asmeniui;
....
5) atsiradus šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5, 8, 10 punktuose ir (ar) 18 straipsnio 2 dalyje, išskyrus 18 straipsnio 2 dalies 8 punktą, numatytoms sąlygoms;
6) kai asmuo naudojasi ginklu pažeisdamas įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus ir tas pažeidimas kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai;
7) kai fizinis asmuo dėl ginklų ir šaudmenų apyvartos taisyklių pažeidimo praranda savo ginklą;
8) kai leidimas nešiotis ar leidimas laikyti ginklą buvo įgytas pateikus sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;
9) kai asmuo, turintis leidimą nešiotis ar leidimą laikyti ginklą, akivaizdžiai neleidžia arba sudaro kliūtis kontroliuojančiųjų institucijų darbuotojams atlikti patikrinimą;
10) kai policija turi duomenų, kad asmuo kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui. Tokiu atveju policija nurodo leidimo panaikinimo motyvus.

2. Leidimas nešiotis ar leidimas laikyti ginklus panaikinamas, kai asmuo, turintis leidimą, laiku be svarbių priežasčių nepratęsia leidimo ir dėl to gavęs policijos įstaigos įspėjimą į jį nereaguoja.
3. Fizinio asmens, turinčio ginklą medžioklei, leidimas laikyti ginklą taip pat panaikinamas netekus teisės medžioti. (aktualu, jei C kat. pneumatinį ginklą įsigijote kaip medžiotojas)

4. Fizinio asmens, turinčio ginklą sportui, leidimas laikyti ginklą taip pat panaikinamas netekus narystės šaudymo sporto organizacijoje.(aktualu, jei C kat. pneumatinį ginklą įsigijote kaip sportinio šaudymo organizacijos narys)

5. Leidimo nešiotis ar leidimo laikyti ginklą panaikinimas įsigalioja iš karto po sprendimo jį panaikinti priėmimo, nors jis ir ginčijamas.
6. Sprendimą panaikinti leidimą nešiotis ar leidimą laikyti ginklus arba sprendimą nepratęsti leidimo galiojimo priima leidimą išdavusios policijos įstaigos vadovas. Sprendimas turi būti motyvuotas šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais. Asmuo turi teisę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apskųsti sprendimą teismui.
7. Asmuo, turintis leidimą nešiotis ar leidimą laikyti ginklą, turi teisę gauti paaiškinimus dėl leidimo panaikinimo.
---------------------------------------------------------------------------


47 straipsnis. Atsakomybė už ginklų ir šaudmenų apyvartos pažeidimus

Asmenys, pažeidę ginklų ir šaudmenų apyvartos, jos kontrolės tvarką, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Apie atsakomybę už ginklų ir šaudmenų apyvartos pažeidimus galima perskaityti čia
http://www.lftsa.lt/new/forumas/viewtopic.php?f=19&t=53

_________________
Aš jau nebe toks jaunas, kad viską žinočiau....


2011-03-04, 12:07 pm
Aprašymas
Moderatorius

Užsiregistravo: 2010-09-01, 7:37 pm
Pranešimai: 438
Miestas: Vilnius
Standartinė Re: Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstat
Pasikeitė Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. Nuoroda pirmoje temoje. Pakeitimai čia http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch ... =453327&b=
Tai kas pasikeitė pažymėjau raudonai. Atsirado nauja sąvoka - Ginklo pažymėjimas. Plačiau čia viewtopic.php?f=19&t=57&p=1856#p1856.

_________________
Aš jau nebe toks jaunas, kad viską žinočiau....


2013-11-10, 8:02 pm
Aprašymas
Moderatorius

Užsiregistravo: 2010-09-01, 7:37 pm
Pranešimai: 438
Miestas: Vilnius
Standartinė Re: Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstat
Nauja Įstatymo redakcija http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaiesk ... _id=477010 Aktuali nuo 2014-07-02
Esminis pakeitimas liečiantis mus:
"13 straipsnis. Tam tikrų kategorijų ar rūšių ginklų, šaudmenų įsigijimo ir turėjimo reikalavimai
.....
4. Savigynai B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 23 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, išlaikę egzaminą ir gavę leidimą. Savigynai šio įstatymo 5 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytus ginklus gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, gavę leidimą."

Dabar galima pirkti C kat. (galingesnius nei 7,5J) pneumatinius ginklus savigynai :). Reikia turėti tik neterminuotą leidimą ir 21 metus.

_________________
Aš jau nebe toks jaunas, kad viską žinočiau....


2014-09-03, 3:29 pm
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.   [ 4 pranešimai(ų) ] 

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 0 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007